Insights logo

Hur påverkas du och dina kollegor av en kris eller stora förändringar?


Date and time

Friday 4. September 2020 at 08:00 to 09:30

Registration Deadline

Friday 4. September 2020 at 03:00

Location

Online via Zoom, You will receive the link to Zoom before the webinar, - -, Sweden Online via Zoom
You will receive the link to Zoom before the webinar
- -
Sweden

Hur påverkas du och dina kollegor av en kris eller stora förändringar?


Insights frukostwebinar

Hur påverkas du och dina kollegor av en kris eller stora förändringar?

Datum: 
4 September 2020 kl. 08:00 – 09:30
Plattform:
ZOOM

Runt om i världen idag, som är turbulent och osäker, finns ett större behov än någonsin för människor att reflektera över hur uthålliga de är. Särskilt när de stöter på förändringar och problem. Människor upplever ökad press och fler motgångar, vilket påverkar deras beslutsfattningsförmåga, produktivitet och välmående. Genom att öka motståndskraften kan människor lättare hantera utmaningar som kommer på vägen för att förhindra stress och att bli utbrända.

Insights utbildning 'Resiliens under förändringar och kriser' hjälper individer att utveckla sin motståndskraft i kristider och när de möter press genom att arbeta på distans. Utbildningen hjälper individer att bli mer uthålliga genom att förstå och reflektera över de själva kan skapa egna strategier för att bygga upp en inre motståndskraft. De kommer även att få insikt i hur deras egna personliga preferenser påverkar deras sätt att hantera press.

Under morgonens webinar kommer du att få en inblick och ökad förståelse, för hur olika vi påverkas av den pågående pandemin. Vad bör du tänka på för att bibehålla en bra en balans under en lång tid av många förändringar?

Bjud in en kollega och ni båda får en Insights Discovery Personprofil helt
kostnadsfritt!

Huvudkapitlen i en Insights Discovery Personprofil:

  • Starka sidor, svaga sidor och resurser i teamarbete
  • Ledarskap – hur du vill leda och ledas
  • Kommunikationsstil
  • Skapa din idealiska arbetsmiljö


Vem är det till för?

Självinsikt är nyckeln till framgång för alla människor, och det är precis det som Insights Discovery ger.
En bättre förståelse av en själv och andra innebär att relationer på arbetet kan bli ett verktyg till företagets framgång i stället för ett hinder.

Insights Discovery är till för alla som:

  •  behöver förstå effekten av sina karaktärsdrag
  •  vill ha effektiva relationer med sina kollegor
  •  hoppas nå framgång genom att bygga starka samarbeten
  •  strävar efter att förbättra kommunikationen och minimera konflikter

Event Location

Click to view the event location on Google Maps >

Organizer Contact Information

Insights
Phone: 41891400
nordicacademy@insights.com

Organizer Contact Information

Insights
Phone: 41891400
nordicacademy@insights.com